eB2B

Nowa jakość oprogramowania wspomagającego
zarządzanie procesami zakupowymi Procure to Pay

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

O firmie


Platforma_zakupowa_eb2b_O_firmieWitamy na stronach eB2B sp. z o. o. specjalizującej się w optymalizacji zarządzania procesami zakupowymi. Z sukcesem wdrożyliśmy naszą Platformę Zakupową eB2B w wielu największych spółkach w kraju. Jest to intuicyjne, łatwe w obsłudze, narzędzie wspierające kupców w codziennej pracy, pozwalające zreorganizować i uprościć komunikację z działem zakupów, uprościć i przyśpieszyć wybór dostawców, zapewnić oczekiwany obieg dokumentów i sprawozdawczość.

Wiedza merytoryczna naszych konsultantów i wieloletnia praktyka w różnych dziedzinach gospodarki, w połączeniu łatwą w obsłudze platformą zakupową – eB2B Procurement – zapewnia naszym Klientom narzędzie prowadzące do obniżenia kosztów i umocnienia długookresowych relacji z dostawcami.

Naszą misję, propagowanie najlepszych praktyk, realizujemy dostarczając modułowe rozwiązanie elektroniczne, ułatwiające kompleksowe zarządzanie każdym aspektem procesu zakupowego P2P tj. od akceptacji wniosku zakupowego, po zapłatę faktury.
Rozwiązania proponowane przez eB2B skupiają nasze doświadczenia, i doświadczania wielu menadżerów i kupców z którymi współpracujemy. Elastyczność  aplikacji pozwala na praktycznie dowolną konfigurację systemu, co zapewnia naszym Klientom możliwość odwzorowania swoich procedur i łatwe zarządzanie zmianą, a nam, przewagę konkurencyjną na rynku.

Oferujemy Państwu Platformę Zakupową eB2B zapewniającą przejrzystość wyboru dostawców, obsługującą zarówno proces udzielania zamówień publicznych z jak i regulaminowych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw świadczymy także usługi outsourcingu procesów zakupowych, połączonych z opcjonalnym outsourcingiem pracowników działu zakupów i zakupów wewnątrz grupowych.

Nasz zespół ekspertów wyróżnia jakość współpracy z Klientem, szybkość działania i merytoryczne wsparcie każdego użytkownika procesu. Dedykowane rozwiązania zakupowe to nasza pasja i gwarancja naszego wspólnego sukcesu, co potwierdzają dotychczasowe, udane wdrożenia Platformy zakupowej eB2B.

Przejrzyj aktualne postępowania otwarte i dołącz do kilkuset kupujących i sprzedających, którzy każdego dnia korzystają z Platformy Zakupowej realizując swoje cele zawodowe.

Zapraszam do współpracy z eB2B.

podpis
Grzegorz Janeczko, ACCA, Prezes zarządu eB2B

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

News

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (przedłużenie umowy)

Centralny Zamawiający – Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) przedłużył umowę z eB2B jako dostawcą narzędzia wspierającego proces udzielania zamówień publicznych dla administracji rządowej.
Na platformie eB2B Centralny zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia i zawiera umowy na potrzeby zamawiających z administracji rządowej i samorządowej.

Grzegorz Janeczko, Prezes Zarządu eB2B

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z eB2B

Miło mi poinformować, że postępowania GDDKiA o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. będą prowadzone z wykorzystaniem Platformy Zakupowej eB2B.

Grzegorz Janeczko, Prezes Zarządu eB2B

Agencja Mienia Wojskowego Sinevia korzysta z Platformy Zakupowej eB2B

Jedna z największych firm budowlanych w Polsce AMW Sinevia wykorzystuje Platformę Zakupową eB2B do organizacji postępowań w celu realizacji projektów inwestycyjnych dla wojska i dla żołnierzy. Poza inwestycjami Sinevia obsługuje administrację strzelnic, laboratoriów, hal magazynowych oraz hangarów wojskowych.
Grzegorz Janeczko, Prezes Zarządu eB2B

BSH Home Appliances Group podpisała europejski kontrakt z eB2B

Spośród wielu europejskich platform zakupowych Platforma eB2B została najwyżej oceniona przez centralę koncernu B/S/H w Monachium i wybrana jako narzędzie wspierające procesy wyboru dostawców w Europie.
Poza dedykowanym narzędziem wspierającym zarządzanie flotą samochodową, Platforma przetargowa eB2B jest już drugim globalnym narzędziem naszej firmy wykorzystywanym przez koncern B/S/H.
Platforma przetargowa eB2B została wyposażona w wiele dodatkowych funkcjonalności zgodnie z wymogami B/S/H umożliwiając uwzględnienie kosztów pośrednich w procesie wyboru dostawców, systemową dywersyfikację dostawców oraz kilka dedykowanych wariantów aukcji holenderskiej, zgodnie polityką korporacyjną koncernu.

Grzegorz Janeczko, Prezes eB2B

BANK Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z eB2B

Platforma Zakupowa eB2B wspiera procesy zakupowe w BGK i BGK Nieruchomości. W ramach wdrożenia wykorzystywane będą główne moduły Platformy: Postępowania , Wnioski Zakupowe oraz Umowy.
W ramach kontraktu będą realizowane zarówno postępowania publiczne jak i regulaminowe.

Grzegorz Janeczko, Prezes Zarządu eB2B

TVP wdrożyła Platformę zakupową eB2B

eB2B zakończyła implementację platformy zakupowej w siedzibie Telewizji Polskiej. Platforma eB2B została wybrana, z uwagi na jej olbrzymią elastyczność, umożliwiając stacji konfigurację swoich unikalnych procesów zakupowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w TVP. Platforma eB2B wspiera obieg dokumentów zakupowych i organizację przetargów . Aplikacja eB2B zapewni transparentność procesu oraz wymierne oszczędności.

Grzegorz Janeczko, Prezes Zarządu eB2B

10 lat wspieramy procesy zakupowe

 

Drodzy Klienci eB2B,

W kwietniu 2017 obchodziliśmy 10 lecie eB2B, spółki która z sukcesem, dzięki bardzo elastycznej Platformie zakupowej wspiera procesy zakupowe wielu największych przedsiębiorstw w kraju. W naszej bazie mamy ponad 180 tys dostawców sklasyfikowanych w ponad 200 branżach z czego ponad 60 tys to dostawcy publiczni, dostępni dla każdego naszego Klienta.

Zorganizowaliśmy ponad 50 tys różnych etapów postępowań od zapytań ofertowych po aukcje i licytacje elektroniczne. System eB2B przyjął blisko 550 tys ofert na blisko 135 tys przedmiotów postępowań.

Skupiamy się na dużych i średnich przedsiębiorstwach w kraju i za granicą. Wartość najlepszych ofert przekracza 1 miliard /miesiąc, organizując ponad 150 postępowań każdego dnia.

Platforma eB2B umożliwia organizację postępowań przetargowych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz ich publikację na stronach Urzędu Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami i polityką zamówień publicznych.

Zapraszam Państwa do współpracy z eB2B w celu usprawnienia procesów zakupowych w Waszych przedsiębiorstwach.

Grzegorz Janeczko, Prezes Zarządu eB2B

Nowa umowa z PKP SA

 
Po kilku latach współpracy PKP SA i eB2B podpisały nową umowę o współpracy. Platforma eB2B została wdrożona w PKP S.A. w 2012 r. – obecnie na stałe wpisuje się w procesy zakupowe Spółki. PKP wykorzystuje platformę eB2B do organizacji przetargów i obiegu dokumentów zakupowych, organizacji pracy e-komisji i zamówień realizowanych w ramach umów ramowych.

Grzegorz Janeczko, Prezes Zarządu eB2B

 

Podpisanie umowy z Dr Irena Eris

Miło mi oznajmić, że eB2B podpisała umowę z czołową polska spółką z branży kosmetycznej, która za pośrednictwem Platformy eB2B będzie organizować postępowania przetargowe oraz będzie dokonywać oceny dostawców w/g własnych kryteriów oceny.

Witamy Dr Irena Eris wśród Klientów eB2B

Dalsze pogłębienie współpracy z Polską Spółką Gazownictwa

 

Witam,

eB2B kolejny raz poszerzyła współpracę z PSG rozszerzając funkcjonalności Platformy eB2B o moduł Skarg i Reklamacji i moduł raportowy GenRap. Licencja dla PSG obejmuje 4500 użytkowników Platformy zakupowej eB2B. Platforma eB2B wspiera procesy zakupowe w PSG w zmiennych i kompleksowym środowisku eliminując podobne moduły wiodących systemów ERP.

Elastyczność rozwiązań eB2B oraz wsparcie i szybki czas reakcji to główne argumenty stojące za wyborem kompleksowego systemu eB2B wspierającego procesy zakupowe w PSG.

Grzegorz Janeczko, Prezes Zarządu eB2B
 

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Zgodność z PZP

 


Platforma_zakupowa_eb2b_Ustawa_PZPPlatforma zakupowa eB2B spełnia wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w jej aktualnym brzmieniu, ukształtowanym przez wszystkie kolejne nowelizacje.

 

Jesteśmy dumni mogąc zaoferować Państwu tę samą aplikację, którą ponad dwa lata temu wybrało Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) po przeglądzie wszystkich aplikacji dostępnych na rynku. Centralny Zamawiający od maja 2017r. prowadzi na Platformie zakupowej eB2B grupowe postępowania dla Jednostek Administracji Państwowej https://zamowienia.gov.pl

Platforma eB2B zapewnia:

 • Przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej; (wymóg ustawowy od 18.04,2018r)
 • Identyfikacja podmiotów przekazujących oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych przez te podmioty, oraz rozliczalność innych działań przez niepodejmowanych;
 • Ochrona przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia;
 • Możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dostęp do całości lub części dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na poszczególnych jego etapach oraz możliwość udostępniania osobom trzecim ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także innych dokumentów uzyskanych od wykonawców wyłącznie osobom uprawnionym;
 • Publiczne otwarcie ofert po ich odszyfrowaniu przez członków komisji przetargowej
 • Możliwość aukcji i licytacji zgodnej z Prawem Zamówień Publicznych z pełnym wsparciem eB2B dla oferentów, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. eB2B obsługuje podpisy wszystkich krajowych wystawców w formacie zarówno Pades jak i Xades.
 • Możliwość usunięcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią – w przypadku zwrócenia przez zamawiającego oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ich wycofania albo zmiany przez wykonawcę.
 • Ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do informacji, w tym przez wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia;
 • Integralność i autentyczność przekazywanych informacji, w tym możliwości stosowania pieczęci elektronicznej albo podpisu elektronicznego;
 • Automatyczne przesyłanie ogłoszeń o postępowaniach bezpośrednio z systemu eB2B do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej;
 • Bezpieczne przechowywanie dokumentacji postępowania, przekazanie danych na serwery sftp Klienta eB2B
 • Wymagane prawem przystosowanie dla osób słabowidzących.
 • Zapewniamy wsparcie wszystkim oferentom, a na indywidualne życzenie  szkolenia dla uczestników postępowania publicznego w języku polskim lub angielskim.

 

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej Państwa preferencji dotyczących szkoleń z zamówień publicznych. Wyniki opublikujemy w najbliższym czasie:  https://www.interankiety.pl/i/0NQPgzAO

 

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Szkolenia PZP

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, czyli projekt z dnia 11 września 2019 r. to największa zmiana w zamówieniach publicznych od 2004 roku, gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa Pzp. Najważniejszy akt prawny regulujący system zakupów na rynku instytucji publicznych doczekał się po wielu latach zakończenia prac nad nowym brzmieniem przepisów. Ciekawostką jest fakt, że dotychczasowa ustawa Prawo zamówień publicznych była jednym  z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych!

Głównym celem prac nad nową ustawą Pzp była konieczność usprawnienia procedur zarówno dla zamawiających ogłaszających postępowania, jak i dla wykonawców. Szczególnie tę drugą grupę chce wesprzeć ustawodawca zawierając w nowym projekcie szereg usprawnień.

Bieżące problemy wykonawców

Jednym z problemów, z którym borykają się na co dzień wykonawcy było wybieranie przez zamawiających ofert najtańszych,     a nie najbardziej efektywnych. Wykonawcy skarżyli i się również na nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień, a także nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym, niejednolite orzecznictwo sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej i sposób rozwiązywania sporów. Wykonawcy zwracali też uwagę na niesprawiedliwy podział ryzyk w umowach zniechęcający do starań o pozyskanie zamówień oferowanych na często nierynkowych warunkach oraz koncentracji zamawiających na spełnieniu formalnych wymogów postępowania, a nie uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi.

 Efekt? Malejące zainteresowanie rynkiem ZP

W wielu przypadkach zamawiający mieli problem ze znalezieniem odpowiedniego wykonawcy i zmuszeni byli unieważniać przetargi, bo do postępowania stawiało się na przykład tylko dwóch wykonawców, z których żaden nie spełniał wymogów. W sporej części przetargów pojawiała się nawet tylko jedna oferta. Tymczasem zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce, a wartość udzielonych zamówień według ustawy Pzp     w roku 2017 to ok. 163,2 mld zł, czyli 8,23% PKB i 234,6 mld zł  w zamówieniach bez konieczności stosowania formalnych postępowań.

 Spore zmiany w przetargach poniżej progów UE

Nowa ustawa Pzp to aż 623 artykuły, czyli 3-krotnie więcej niż dotychczasowe prawo. Tematyce przetargów poniżej progów UE w nowej ustawie Pzp został poświęcony dział III. Jedną z ciekawszych zmian w tym zakresie jest ograniczenie ilości trybów udzielania zamówienia z dziewięciu do jedynie czterech. W nowej ustawie nie będzie więc zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, ale także przetargu nieograniczonego, ograniczonego, dialogu konkurencyjnego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Te tryby ma zastąpić całkowicie nowy – tryb podstawowy, który w dużej mierze będzie regulowanych przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Ten tryb jest ciekawym rozwiązaniem dla wykonawców, którzy będą mieli okazję (przy zachowaniu pewnych procedur) negocjować z  zamawiającym treść oferty w celu jej ulepszenia (wyłącznie w zakresie elementów, które podlegały wcześniejszej ocenie w ramach kryteriów oceny ofert).

 Elektronizacja zamówień publicznych

Według nowej ustawy Pzp nie będzie obowiązkowe posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez przedsiębiorców, co jest obowiązkiem w tej chwili. Czynności takie jak złożenie oferty, oświadczenia wstępnego czy wniosku o dopuszczenie do udziału           w postępowaniu będzie można opatrywać jedynie podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Kolejną zmianą wynikającą z nowej ustawy jest wysokość ewentualnego wadium, który wyniesie maksymalnie 1,5% wartości zamówienia, a więc połowę mniej niż dotychczas. Ważną zmianą będzie jeszcze sposób przekazania wadium, które nie będzie mogło zostać złożone przez wykonawcę w postaci poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a jedynie jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

 Korzystne zmiany według nowej ustawy Pzp

Nowa ustawa Pzp mimo zwiększeniu liczby artykułów niemal 3- krotnie wydaje się dobrze usystematyzowana i klarowna. Brak wielopoziomowych odesłań legislacyjnych sprawia, że nowy akt prawy tworzy logiczną całość. Warto zwrócić również uwagę na nacisk ustawodawcy na proces przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Są tu korzystne zmiany dla wykonawców, czyli np. wstępne konsultacje rynkowe, analiza potrzeb, które pozwolą wykonawcom wpłynąć na decyzję zamawiających co do warunków          i kształtu przyszłego zamówienia. Cel? Kupować mądrze i na warunkach zadowalających także dostawcę usług, dostaw, czy robót budowlanych.  Ważną zmianą będzie również wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (zakazanych) w zawieranych umowach między zamawiającymi i wykonawcami polegającym między innymi na zakazie wprowadzenia kary umownej za opóźnienie na rzecz kary za zwłokę czy zakaz kar za okoliczności za których wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a także zakaz dowolnego ograniczania zakresu zamówienia.

Warto zwrócić także uwagę na korzystną zmianę dotyczącą wprowadzenia obowiązkowego zaliczkowania lub płatności częściowych w umowach zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy. Wykonawcom może również spodobać się fakt zrezygnowania w ustawie z wielu obowiązkowych przesłanek wykluczenia wykonawców np. za składanie nieprawdziwych informacji i przeniesienia ich do katalogu przesłanek fakultatywnych, których zamawiający nie będą zobowiązani wymagać.

 A co z elektronizacją?

Elektronizacja zamówień publicznych w pełnej wersji ma być stosowana, tak jak nowa ustawa Pzp, od 1 stycznia 2021 r. Dotychczas obowiązek jej stosowania dotyczył jedynie postępowań o kwotach powyżej progów unijnych. Od stycznia 2021 r. elektronizacja dotyczyć będzie wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Dla wykonawców stanowić to będzie kolejne wyzwanie obok wprowadzanej nowej ustawy. Wykonawca będzie zobligowany do składania ofert w systemie wybranym przez zamawiającego, który ma do dyspozycji rozwiązanie bezpłatne (miniPortal), albo platformy komercyjne stwarzające wiele dodatkowych możliwości. Warto przed wejściem w życie elektronizacji dowiedzieć się więcej o platformach komercyjnych, aby po wejściu w życie przepisów być przygotowanym do składania ofert elektronicznie.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych niesie szereg usprawnień na rynku przetargów. Usprawnienia w dużej mierze mają dotyczyć wykonawców. Ostateczną ocenę zaproponowanych rozwiązań i ich skuteczności będzie można jednak przedstawić dopiero po wejściu zmian w życie tj. po 1 stycznia 2021 r. Warto dodać, że wykonawcy przed wejściem w życie zmian powinni zapoznać się z ustawą i nauczyć się stosować zmiany po nowemu. Na wykonawców czeka więc wyzwanie przyswojenia nowej ustawy Pzp, ale także udział w przetargach w sposób 100% elektroniczny. Rok 2020 i 2021 będzie więc sporym wyzwaniem dla wykonawców, którzy chcą być gotowi do stosowania w praktyce nowej ustawy Pzp i dodatkowo bez problemu radzić sobie w postępowaniach elektronicznych.

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Ocena dostawców

 

Platforma_zakupowa_eb2b_ocena_dostawcowOcena dostawcy typu spełnia / nie spełnia wykorzystywana jest w procesie kwalifikacji dostawcy w oparciu o załączone w portalu informacje. Wymagania stawiane dostawcom są przygotowywane przez zamawiającego indywidualnie dla każdego postępowania. Jest to podstawowa funkcjonalność modułu Postępowania.

W ramach licencji dajemy także możliwość wielostopniowej oceny oferentów w podziale na etapy oceny otrzymanych ofert. Zamawiający określa dostęp własnych pracowników do poszczególnych etapów oceny zarządzając ich uprawnieniami w ramach postępowania. Poza kwalifikacją formalną dostawców, ocenie podlegają ich możliwości techniczne, referencje, posiadane certyfikaty itd, a w ramach sekcji handlowej,  walory samej oferty handlowej.

Aplikacja eB2B umożliwia także ocenę zrealizowanych dostaw czy umów zgodnie z procedurą Klienta.  Oceny, także historyczne, dostępne są w kartotece oferenta.  System umożliwia rejestrowanie ocen częściowych oraz okresowych, podsumowujących, mających wpływ na certyfikację dostawców.Proces systematycznej, opartej o obiektywne kryteria, oceny kluczowych kontrahentów jest korzystny dla obu stron procesu. Certyfikacja dostawców zapewnia:

– Zwiększenie konkurencyjności na rynku;
– Poprawę jakości poprzez stały monitoring kluczowych wskaźników (KPI’s);
– Zwiększenie wiedzy na temat procesu usprawnienia relacji z dostawcami;
– Wzrost efektywności operacyjnej;
– Optymalizację i uproszczenie procesów kontroli dostaw;
– Poprawę jakości oferowanych produktów i usług;
– Generowanie oszczędności;
– Promowanie oczekiwanych działań od kontrahenta np działań proekologicznych;
– Wzrost zadowolenia dostawców;
– Zwiększenie świadomości pracowników co do celów i strategii organizacji;
– Budowanie długookresowej więzi oraz integrację z dostawcami;
– Usprawnienie wzajemnej komunikacji.

Jak każda funkcjonalność w ramach systemu eB2B, formuła oceny dostawców jest elastyczna, a parametry oceny w pełni definiowane przez Klienta. Będzie nam miło odzwierciedlić Państwa procedury dotyczące oceny dostawców zwiększając funkcjonalności systemu. Prosimy o kontakt: biuro@eb2b.com.pl

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Zakupy grupowe

Platforma_zakupowa_eb2b_grupy_zakupowe

eB2B jest liderem w tworzeniu Grup Zakupowych w segmencie B2B w kraju. Łącząc różne podmioty na rynku zapewniamy naszym Klientom  optymalny poziom kosztów zakupu, wymianę doświadczeń, dzielenie się najlepszymi praktykami biznesowymi, wiedzą branżową, sprawdzonymi dostawcami, procedurami kontroli wewnętrznej czy zasadami ładu korporacyjnego. Menadżerom działów zakupów pomagamy w realizacji ich celów indywidualnych w ramach członkostwa w Grupie Zakupowej eB2B, osiągając dla ich firm wymierne korzyści ekonomiczne poprzez wykorzystanie ekonomii skali i wykorzystywanie naszej aplikacji i wiedzy konsultantów.

Uczestnictwo w Grupach Zakupowych organizowanych przez eB2B gwarantuje członkom Grupy atrybuty nowoczesnego i efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw poprzez:

 • Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach uczestników Grupy. Spotkania planowane są raz na miesiąc, na pierwszym spotkaniu ustalamy zasady uczestnictwa, wybieramy lidera Grupy wśród uczestników oraz przedstawiamy opiekuna Grupy ze strony eB2B. Spotkania grupowe odbywają się rotacyjnie w siedzibach firm członkowskich, są protokołowane, a uczestnicy otrzymują podsumowania, wnioski i inicjatywy drogą mailową;
 • Uczestnictwo w kwartalnych sympozjach, na które zapraszani będą przedstawiciele interesujących Grupę branż, środowisk akademickich, producenci, dystrybutorzy lub importerzy, którzy są wstanie odpowiedzieć w maksymalnie niezależny sposób na interesujące Grupę pytania.
 • Spotkania integracyjne dają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących dostawców, producentów, nawiązania bezpośrednich kontaktów z innymi kupcami, zapoznanie się z prognozami, poziomami cen;
 • Wymianę poglądów i korporacyjnych standardów na temat najlepszych praktyk, procedur i polityk z zakresu procesu zakupów poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń;

eB2B organizuje i przeprowadza postępowania przetargowe na produkty/usługi wspólne dla członków Grupy. Dla członków Grupy w ramach opłaty członkowskiej udostępniamy raz w miesiącu system aukcyjny do wykorzystania na swoje unikalne potrzeby z pełnym wsparciem opiekuna Grupy.

Chcesz zostać członkiem Grupy Zakupowej pod patronatem eB2B i korzystać z efektywnych autorskich narzędzi zapewniających przejrzystość procesu zakupowego, wysoką jakość kupowanych produktów i towarów i jednocześnie konkurencyjną cenę – skontaktuj się z nami pod adresem biuro@eb2b.com.pl

 

Zapraszam i Państwa do współpracy z eB2B.

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Outsourcing


Platforma_zakupowa_eb2b_outsourcingNiezależnie od dostarczania systemu do zarządzania procesami zakupowymi eB2B oferuje  usługę outsourcingu doświadczonych pracowników eB2B.

Po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności pracownicy wykonują oni zlecone im prace wykorzystując platformę zakupową eB2B Procurement, w której rejestrowane są wszystkie zadania pracownika. Najczęstszą formułą współpracy jest zlecenie pracownikom eB2B organizacji kompleksowych postępowań lub pełnej obsługi zakupów nisko cennych.

W ramach usługi przygotowujemy komplet dokumentacji, posiadając odpowiednie umocowania kompleksowo reprezentujemy naszych Klientów w czasie e-negocjacji.

Skontaktuj się z nami i określ oczekiwane kwalifikacje pracownika eB2B i poznaj wartość dodaną outsourcingu eB2B.

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Audyt procesów zakupowych

1

Audyt procesów zakupowych wykonany przez niezależnych profesjonalistów daje zarządowi każdej spółki poczucie komfortu w zakresie implementacji właściwych procedur i transparentnych zasad.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu wyniesionym z największych korporacji światowych i standardach ACCA, zespół eB2B stosuje profesjonalne procedury mające na celu ocenę efektywności funkcjonowania procesów zakupowych. Zakres audytu jest ustalany z każdym Klientem indywidualnie, standardowo obejmuje aspekty dotyczące:

 • instrukcji udzielonych pracownikom przy wykonywaniu ich obowiązków
 • efektywności procedur akceptacji i wydawania zezwoleń
 • prowadzenia zapytań ofertowych, selekcji dostawców
 • obiegu dokumentów, ich rejestracji
 • oceny niezależności osób na każdym etapie transakcji
 • poziomu cen w danej grupie asortymentowej

Konsultanci eB2B weryfikują :

 • działanie i funkcjonalność systemów zakupowych,
 • zaopiniują konieczność centralizacji wybranych zakupów,
 • dokonają przeglądu polityk i procesów zakupowych Klienta
 • ocenią jakość dostawców i poziom relacji ze strategicznymi dostawcami (SRM)
 • zarekomendują formalny proces certyfikacji dostawców strategicznych

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się biurem eB2B

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Pomoc techniczna:
tel. +48 22 428 19 28
admin@eb2b.com.pl

Godziny pracy: pn.-pt. godz. 8:00-16:00

Właścicielem platformy jest:
eB2B Sp. z o.o.
www.eb2b.com.pl
Al. KEN 51 lok. U21
02-797 Warszawa

NIP: 951-223-07-07
REGON: 141119039
KRS: 0000288535
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 150.000 PLN

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Opis systemu eB2B


Platforma_zakupowa_eb2b_Platforma_modulyNajnowsza platforma zakupowa eB2B Procurement  umożliwia menadżerom działów zakupów i administracji zarządzanie, monitorowanie i kontrolę procesów zakupowych – od momentu złożenia zapotrzebowania, po zapłacenie faktury.

Zarządzanie procesem zakupowym rozumiemy jako formułę end-to-end umożliwiając Klientom eB2B utrzymanie właściwych relacji z dostawcami, wsparcie i nadzór procesów zakupowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami i polityką każdego z nich.  Moduł raportów zapewnia pełną sprawozdawczość na każdym etapie. Budowa aplikacji umożliwia połączenie wniosku zakupowego z zamówieniem, z postępowaniem zorganizowanym w celu wyboru dostawcy oraz z zawartą umową.  eB2B Procurement może być połączona z dowolnym systemem ERP. np SAP, a logowanie do systemu możliwe jest poprzez Active Directory i SSO. Platforma zakupowa eB2B, dzięki zastosowanym rozwiązaniom bazodanowym, jest jednym z najbardziej elastycznych narzędzi wspierających  procesy zakupowe w kraju. Wdrożenie zwykle nie wymaga żadnych modyfikacji, jest jedynie kwestią parametryzacji systemu.

System umożliwia organizację kompleksowych projektów zakupowych w każdej ,nawet najbardziej złożonej, strukturze holdingowej. Służy do obsługi procesu zakupowego od utworzenia wniosku zakupowego, poprzez jego akceptację, skierowanie do realizacji do działu zakupów. Gwarantuje efektywny wybór dostawców, generuje ranking otrzymanych ofert na każdym etapie postępowania. Umożliwia zarejestrowanie umowy z kontrahentem , rozliczenie faktur zakupu, a także monitorowanie realizacji zamówionych dostaw i usług.  Za pomocą systemu zakupowego eB2B mogą Państwo w pełni zarządzać procesem zakupowym i powiązanymi z nim dokumentami, umowami z dostawcami, umowami ramowymi, cennikami. System zapewnia automatyczną dekretację i alokację kosztów na dowolne centra kosztowe, projekty czy jednostki organizacyjne. Wszystkie te elementy dostępne są w modułowym rozwiązaniu zapewniając komfort użytkowania. eB2B gwarantuje szybkość wdrożenia i niskie koszty.

Moduł Wnioski Zakupowe –  służy do składania zapotrzebowań i realizacji zakupów wymagających przeprowadzenia selekcji dostawców w tym zapytań ofertowych lub aukcji /licytacji elektronicznych. Czytaj więcej……

Moduł Zamówienia Powtarzalne – Umożliwia zarządzanie zakupami powtarzalnymi, usługami realizowanymi na podstawie podpisanych wcześniej umów ramowych. Czytaj więcej……

Moduł Postępowania jest modułem mogącym współpracować z Modułem Wniosków Zakupowych, może także działać, jako niezależny moduł z własną bazą dostawców. Wykorzystywany jest do zarządzania kompleksowym procesem wyboru dostawcy w dowolnej formule, począwszy od zapytań RFI, popularnych zapytań ofertowych, aż po obsługę aukcji i licytacji elektronicznych, także w reżimie PZP. Czytaj więcej……

Centralna Baza Umów (CBU) – jest repozytorium wszelkich umów zawartych w toku negocjacji handlowych. Centralna Baza Umów posiada funkcjonalność rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej wszystkich umów wraz z ich aneksami, zapewniając szybki wgląd do umów wybranym pracownikom. Czytaj więcej……

Moduł Rozliczenie Zakupu – ułatwia proces ewidencjonowania faktur, not memoriałowych, przedpłat, oraz innych dokumentów księgowych powiązanych z realizacją zamówienia etc. Czytaj więcej……

Elektroniczny Obieg Dokumentów umożliwia ewidencję i dystrybucję dowolnego dokumentu w firmie eliminując proces archiwizacji dokumentów papierowych. Czytaj więcej……

Moduł Planowanie– umożliwia rejestrację planu zakupowego na wybrany asortyment w korelacji z przydzielonym budżetem. Czytaj więcej……

Moduł Kontrahencisłuży do rejestracji, kategoryzacji i oceny kontrahentów. Moduł współpracuje z modułem Postępowania na etapie zapraszania oferentów. Może też być wykorzystywany jako samodzielny moduł porządkujący relacje z dostawcami. Czytaj więcej……

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawdzonym przez naszych Klientów, najnowszym, zaawansowanym technologicznie narzędziem zakupowym. Oddajemy do Państwa dyspozycji kompetentny zespół, nasze doświadczenie i wiedzę merytoryczną. Gwarantujemy szybkie wdrożenie. eB2B Procurement to nasz wspólny sukces.

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Referencje

Referencje od AdamedReferencje od PSG 1Referencje od PSG 2Referencje od EDF
 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Rejestracja

Rejestracja na platformie jest bezpłatna, prosta i nie trwa dłużej niż 3 minuty.

Aby zarejestrować się na należy wejść na platformę zakupową eb2b bądź kliknąć w link https://platforma.eb2b.com.pl/contractor/register.

Rejestrując się należy podać dane teleadresowe firmy oraz przypisać się do przynajmniej jednej branży umożliwiając klasyfikację potencjalnych dostawców naszym Klientom.Korzystając z sub-domeny Klienta eB2B opcjonalnie należy dodatkowo wybrać właściwą grupę asortymentową.

Po weryfikacji danych system automatycznie tworzy nowe konto, a użytkownik ma pełen dostęp do postępowań otwartych.

Stałym użytkownikom systemu rekomendujemy dodanie podstawowych dokumentów firmowych już na etapie rejestracji oszczędzając czas w przyszłości.

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 428 19 28
e-mail: biuro@eb2b.com.pl

Pierwsze kroki

 

Niniejsza kilkuminutowa prezentacja adresowana jest głównie do nowych użytkowników Platformy zakupowej eB2B.

Na przykładzie wybranej strony chcemy pokazać jak łatwo można poruszać się w systemie eB2B, oraz jak najszybciej można znaleźć interesujące Państwa postępowanie.

Przewagą konkurencyjną systemu eB2B jest możliwość wyświetlania wybranych  informacji w kolejności, jaką dany użytkownik uzna za ważną.  Inne będą preferencje organizatora postępowania, inne członka komisji przetargowej, a jeszcze inne oferenta.

Każdy może zdefiniować swój wygląd  ekranu, a przeglądarka użytkownika zapamięta zdefiniowane ustawienia i następnym razem wyświetli dany ekran dokładnie tak jak chcemy.

Nasi Klienci doceniają funkcjonalności Platformy zakupowej eB2B oraz jej prostotę i intuicyjność, za co dziękujemy.