PZP

Centralny Zamawiający oraz wielu największych zamawiających w kraju wybrało Platformę zakupową eB2B. Co ważne, wiele z tych podmiotów przeprowadziło swój wybór świadomie, drobiazgowo weryfikując działanie wielu platform dostępnych na rynku. Zostaliśmy wybrani z uwagi na niezawodność naszej Platformy, jej możliwości funkcjonalne, możliwość dalszego rozwoju i integracji z systemami Zamawiających. Mamy najdłuższe w kraju doświadczenie w zakresie obsługi e-zamówień publicznych.

Na platformie zakupowej eB2B prowadzone są największe w Polsce postępowania inwestycyjne, często zakończone aukcjami elektronicznymi. Zdecydowanie wyprzedzamy podmioty konkurencyjne, które w tym obszarze nie są w stanie obsłużyć wymagań świadomych podmiotów, które mają wysokie oczekiwania od dostawcy narzędzi elektronicznych w pełni zgodnych z PZP.

W styczniu 2021 r. weszło w życie nowe Prawo Zamówień Publicznych. Uproszczono procedury przetargów oraz zwiększono ochronę wykonawców i podwykonawców. Platforma eB2B jest na bieżąco aktualizowana, nasi konsultanci dbają o wprowadzenie niezbędnych modyfikacji.

Ustawodawca ustalił próg podstawowy na wartość stałą 130.000 PLN odchodząc od przelicznika Euro. Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadziła rozgraniczenie procedury zamówień unijnych i krajowych. Moduł TED Platformy zakupowej eB2B umożliwia wypełnienie wszystkich formularzy unijnych bezpośrednio w Platformie wraz ich walidacją. W ten sposób unikają Państwo duplikacji pracy i potencjalnych błędów, skracając czas publikacji do minimum. System komunikuje status publikacji oraz automatycznie zamieszcza opublikowane dokumenty w sekcji załączniki danego postępowania.

Platforma zakupowa eB2B pozwala monitorować zarówno termin na zadanie pytań do SIWZ monitorując też termin składania ofert a także termin udzielenia wyjaśnień przez Zamawiającego. Komunikacja z wykonawcami jest czytelna, monitorowana przez system i zawsze dostępna dla Zamawiającego w formie raportów.

Nowa ustawa daje wykonawcom jeszcze szersze prawo do środków ochrony prawnej, niezależnie od wartości przedmiotu zamówienia. Platforma zakupowa eB2B monitoruje wszystkie ruchy każdego uczestnika postępowania i zapisuje je w postaci logów dostępnych dla naszych Klientów on-line w systemie, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich, aż do czasu płynięcia potencjalnego procesu odwoławczego wykonawców.

W Platformie zakupowej eB2B każdy klient może na bieżąco aktualizować plany postępowań o zamówienia publiczne i publikować w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dla tych podmiotów, które celowo stosują pozacenowe kryteria oceny ofert na poziomie co najmniej 40%, a nie tylko cenę, Platforma eB2B jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. U nas , nie tylko do całego postępowania, lecz do każdej jego części można dodać dowolne kryteria co stanowi naszą przewagę konkurencyjną.

Nowa ustawa nakłada na zamawiających obowiązek udostępnienia ofert złożonych w postępowaniu maksymalnie w terminie trzech dni od otwarcia, System eB2B posiada aż 3 niezależne mechanizmy blokujące dostęp do ofert wykonawców, a szyfrowanie ofert uniemożliwia dostęp nawet administratorom systemu. W odróżnieniu od podmiotów konkurencyjnych szyfrowanie następuje w momencie zamieszczania dokumentów. To bardzo istotna, często niedoceniana cecha wyróżniająca nasz system.

Zapraszamy do współpracy zarówno duże podmioty jak i MŚP. Zapewniamy elektronizację zamówień oraz integrację z urzędową platformą e-Zamówienia. Zapewniamy narzędzie najwyższej jakości, kompetentnych doradców i bezpieczeństwo za konkurencyjną cenę.