Dla dużych klientów

Dużym Klientom oferujemy uwiarygodnienie użytkowników po SSO, integrację Platformy Zakupowej eB2B z systemami dziedzinowymi w celu wyeliminowania duplikacji pracy. Wykorzystujemy webserwisy w technologii REST i SOAP , z wykorzystaniem VPN.

Najczęściej wykorzystywane interfacy systemu eB2B i ERP Klienta obsługują następujące procesy:

 • Import wniosku zakupowego do modułu przetargowego – pozycji z wniosków zakupowych, załączników, kryteriów oceny
 • Eksport wyników postępowania,
 • Kontrola budżetu
 • Realizacja zamówień w korespondencji do złożonych wniosków.
 • Synchronizacja danych statycznych kontrahentów.
 • Import słowników pozycji magazynowych
 • Ocena kontrahentów / realizacja umowy/dostawy

Wdrożenie możliwe jest zarówno w chmurze jak i w wersji on-premise.

Główne moduły platformy zakupowej eB2B

 • Moduł zamówień powtarzalnych – służy do obsługi zawartych umów z dostawcami. Obsługuje uproszczony proces akceptacji potrzeby zakupowej wykorzystując zamkniętą, wynegocjowaną wcześniej listę asortymentu.
 • Moduł wniosków zakupowych – służy do składania zapotrzebowań, ich akceptacji, i realizacji zakupów wymagających zapytań RFX lub aukcji/licytacji elektronicznych
 • Moduł postępowania – służy do przeprowadzania zapytań ofertowych, licytacji elektronicznych, jak również obsługi całego procesu wyboru Oferentów od RFI aż po negocjacje off-line.
 • Moduł Kontrahenci – służy do rejestracji zarządzania bazą dostawców. Posiada elastyczny, definiowalny proces autoryzacji dostawców.
 • Centralna Baza Umów – jest repozytorium umów zawartych w toku negocjacji handlowych.
 • EOD — Elektroniczny Obieg Dokumentów – umożliwia rozliczenie zrealizowanych dostaw, akceptację faktur na podstawie skanów dokumentów dostawy.
 • Moduł planowania zakupów — umożliwia rejestrację planu zakupowego na wybrany lub udostępniony asortyment w korelacji z budżetem.
 • Komisja — umożliwia rejestrację decyzji komisyjnych i posiedzeń komisji.

Przykładowy schemat wsparcia procesu zakupowego