Dla MIŚ

Małym i średnim podmiotom oferujemy szybkie, standardowe wdrożenie, które w podstawowej wersji możemy wykonać w jeden dzień. Zarządzanie procesami zakupowymi w zakresie organizacji zapytań ofertowych i licytacji elektronicznych jest proste.

Prace wdrożeniowe obejmują przydzielenie subdomeny xxxx.eb2b.com.pl, umieszczenie znaków graficznych Zamawiającego, przygotowanie kolorystyki guzików aktywnych i nieaktywnych oraz tła interfejsu graficznego użytkownika Zamawiającego. Następnie utworzenie kont użytkowników i przedzielenie im uprawnień którymi można dowolnie zarządzać. Opcjonalne jest utworzenie struktury podmiotów powiązanych.

Nasi konsultanci podczas jednej rozmowy telefonicznej ustalą wszystkie szczegóły i zaproponują Państwu właściwą konfigurację. Oczekujemy tylko:

  • Państwa logo
  • Kolorów guzików aktywnych/nieaktywnych które możemy też sami pobrać z Państwa strony www
  • Danych użytkowników (imię , nazwisko, nr tel. oraz adres mailowy) oraz uprawnień dla każdego użytkownika. Typowe są 3 grupy użytkowników:
    • Prowadzący postępowanie
    • Członek komisji
    • Akceptujący np. publikację postępowania, zmiany terminów czy wybór zwycięzcy

Jeśli posiadają Państwo własny regulamin prowadzenia postępowań – zamieścimy go na Waszej Platformie eB2B, zadbamy także o zamieszczenie obowiązku informacyjnego RODO.

W przypadku pytań proszę o kontakt biuro@eb2b.com.pl.