Baza dostawców

W ramach udostępnienia Platformy Zakupowej dajemy Państwu dostęp do bogatej bazy dostawców skategoryzowanych w ponad 200 branżach. Dodatkowo każdy klient eB2B może samodzielnie przypisywać dostawców do zdefiniowanych wcześniej grup asortymentowych, którymi zarządza samodzielnie. Podczas rejestracji wykonawca przypisuje się jednocześnie do branży i grupy asortymentowej.

Poza branżami w Platformie Zakupowej eB2B można dowolnie kategoryzować dostawców, oceniać realizowane umowy ramowe wg dowolnie zdefiniowanych kryteriów oceny, prowadzić procesy kwalifikacji dostawców połączone z oceną przesłanych dokumentów. Zaletą kategoryzacji dostawców jest możliwość zaproszenia jednym kliknięciem wskazanej grupy/kategorii dostawców lub powiadomienie o postępowaniu, niezależnie od zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Ogłoszenie o postępowaniach otwartych są dodatkowo dystrybuowane przez największy w kraju serwis Grupa Biznes Polska publikujący ogłoszenia przetargowe, którym eB2B podpisała umowę licencyjną. Na mocy zawartej umowy wszystkie ogłoszenia o postępowaniach PZP znajdą Państwo również w serwisie GBP, co znacznie zwiększa krąg potencjalnych wykonawców.