Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z eB2B

Miło mi poinformować, że postępowania GDDKiA o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. będą prowadzone z wykorzystaniem Platformy Zakupowej eB2B.

Grzegorz Janeczko, Prezes Zarządu eB2B

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.