eB2B

Nowa jakość oprogramowania wspomagającego
zarządzanie procesami zakupowymi Procure to Pay

Outsourcing


Platforma_zakupowa_eb2b_outsourcingNiezależnie od dostarczania systemu do zarządzania procesami zakupowymi eB2B oferuje  usługę outsourcingu doświadczonych pracowników eB2B.

Po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności pracownicy wykonują oni zlecone im prace wykorzystując platformę zakupową eB2B Procurement, w której rejestrowane są wszystkie zadania pracownika. Najczęstszą formułą współpracy jest zlecenie pracownikom eB2B organizacji kompleksowych postępowań lub pełnej obsługi zakupów nisko cennych.

W ramach usługi przygotowujemy komplet dokumentacji, posiadając odpowiednie umocowania kompleksowo reprezentujemy naszych Klientów w czasie e-negocjacji.

Skontaktuj się z nami i określ oczekiwane kwalifikacje pracownika eB2B i poznaj wartość dodaną outsourcingu eB2B.

  • Polski
  • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 378 39 70
Telefon: +48 22 258 48 61
e-mail: biuro@eb2b.com.pl