eB2B

Nowa jakość oprogramowania wspomagającego
zarządzanie procesami zakupowymi Procure to Pay

Ocena dostawców

 

Platforma_zakupowa_eb2b_ocena_dostawcowOcena dostawcy typu spełnia / nie spełnia wykorzystywana jest w procesie kwalifikacji dostawcy w oparciu o załączone w portalu informacje. Wymagania stawiane dostawcom są przygotowywane przez zamawiającego indywidualnie dla każdego postępowania. Jest to podstawowa funkcjonalność modułu Postępowania.

W ramach licencji dajemy także możliwość wielostopniowej oceny oferentów w podziale na etapy oceny otrzymanych ofert. Zamawiający określa dostęp własnych pracowników do poszczególnych etapów oceny zarządzając ich uprawnieniami w ramach postępowania. Poza kwalifikacją formalną dostawców, ocenie podlegają ich możliwości techniczne, referencje, posiadane certyfikaty itd, a w ramach sekcji handlowej,  walory samej oferty handlowej.

Aplikacja eB2B umożliwia także ocenę zrealizowanych dostaw czy umów zgodnie z procedurą Klienta.  Oceny, także historyczne, dostępne są w kartotece oferenta.  System umożliwia rejestrowanie ocen częściowych oraz okresowych, podsumowujących, mających wpływ na certyfikację dostawców.Proces systematycznej, opartej o obiektywne kryteria, oceny kluczowych kontrahentów jest korzystny dla obu stron procesu. Certyfikacja dostawców zapewnia:

– Zwiększenie konkurencyjności na rynku;
– Poprawę jakości poprzez stały monitoring kluczowych wskaźników (KPI’s);
– Zwiększenie wiedzy na temat procesu usprawnienia relacji z dostawcami;
– Wzrost efektywności operacyjnej;
– Optymalizację i uproszczenie procesów kontroli dostaw;
– Poprawę jakości oferowanych produktów i usług;
– Generowanie oszczędności;
– Promowanie oczekiwanych działań od kontrahenta np działań proekologicznych;
– Wzrost zadowolenia dostawców;
– Zwiększenie świadomości pracowników co do celów i strategii organizacji;
– Budowanie długookresowej więzi oraz integrację z dostawcami;
– Usprawnienie wzajemnej komunikacji.

Jak każda funkcjonalność w ramach systemu eB2B, formuła oceny dostawców jest elastyczna, a parametry oceny w pełni definiowane przez Klienta. Będzie nam miło odzwierciedlić Państwa procedury dotyczące oceny dostawców zwiększając funkcjonalności systemu. Prosimy o kontakt: biuro@eb2b.com.pl

  • Polski
  • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 378 39 70
Telefon: +48 22 258 48 61
e-mail: biuro@eb2b.com.pl