eB2B

Nowa jakość oprogramowania wspomagającego
zarządzanie procesami zakupowymi Procure to Pay

Interfejsy ERP

Platforma_zakupowa_eb2b_Interfacy

eB2B  ma praktyczne doświadczenie w budowie interfaców do hurtowni danych czy systemów ERP naszych Klientów, np. do systemu SAP, zapewniając oczekiwaną formułę wymiany danych.

Interface’y wykonujemy w uzgodnionej technologii, przykładowo z wykorzystaniem integracyjnej szyny danych z wystawieniem interfejsu np. WebService.  Aplikacja eB2B posiada  interfejs API umożliwiający integrację aplikacji z systemami dziedzinowymi Klienta.

Integrację z SAP wykonujemy także w technologii  SAP RFC łącząc się bezpośrednio z SAP przez VPN i wykonując dostępne funkcje.

Na początku współpracy Klienci najczęściej decydują się na integrację z systemem dziedzinowym w zakresie migracji wniosków zakupowych w celu zapewniania spójności w procesie tworzenia postępowania z zaakceptowanego w systemie ERP wniosku.   Alternatywnie wniosek zakupowy można wypełnić uzupełniając wymagane pola bezpośrednio w systemie eB2B odnosząc się do konkretnej pozycji planu zakupowego.  Elastyczność systemu zakupowego eB2B umożliwia naszym Klientom kreowanie poszczególnych pól wniosków zakupowych zgodnie z ich polityką zakupową oraz praktycznie dowolną formulę wielostopniowej akceptacji, znacznie przewyższającej możliwości zaawansowanych systemów ERP.

Klienci eB2B, którzy zdecydowali się zintegrować swoje systemy z systemem eB2B Procurement, mogą w pełni automatycznie obsługiwać dwustronną wymianę danych dotyczących procesów zakupowych takich  jak:

 • Synchronizacja użytkowników;
 • Synchronizacja danych statycznych kontrahentów;
 • Ocena kontrahentów / realizacja umowy;
 • Import słowników pozycji magazynowych;
 • Import zatwierdzonych w systemie ERP wniosków zakupowych;
 • Eksport wyników postępowania;
 • Kontrola budżetu;
 • Realizacja zamówień w korespondencji do wyników postępowania;
 • Procesowanie faktur dotyczących zrealizowanego zamówienia;

System eB2B wspomagający zarządzanie procesami zakupowymi dostarczamy wraz z pełną dokumentacją techniczną i opisem struktury baz danych. Aplikacja zakupowa eB2B ma możliwość synchronizacji użytkowników w oparciu o usługę katalogową Active Directory, posiada mechanizm jednokrotnego logowania SSO.

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 378 39 70
Telefon: +48 22 258 48 61
e-mail: biuro@eb2b.com.pl