eB2B

Nowa jakość oprogramowania wspomagającego
zarządzanie procesami zakupowymi Procure to Pay

Zakupy grupowe

Platforma_zakupowa_eb2b_grupy_zakupowe

eB2B jest liderem w tworzeniu Grup Zakupowych w segmencie B2B w kraju. Łącząc różne podmioty na rynku zapewniamy naszym Klientom  optymalny poziom kosztów zakupu, wymianę doświadczeń, dzielenie się najlepszymi praktykami biznesowymi, wiedzą branżową, sprawdzonymi dostawcami, procedurami kontroli wewnętrznej czy zasadami ładu korporacyjnego. Menadżerom działów zakupów pomagamy w realizacji ich celów indywidualnych w ramach członkostwa w Grupie Zakupowej eB2B, osiągając dla ich firm wymierne korzyści ekonomiczne poprzez wykorzystanie ekonomii skali i wykorzystywanie naszej aplikacji i wiedzy konsultantów.

Uczestnictwo w Grupach Zakupowych organizowanych przez eB2B gwarantuje członkom Grupy atrybuty nowoczesnego i efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw poprzez:

  • Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach uczestników Grupy. Spotkania planowane są raz na miesiąc, na pierwszym spotkaniu ustalamy zasady uczestnictwa, wybieramy lidera Grupy wśród uczestników oraz przedstawiamy opiekuna Grupy ze strony eB2B. Spotkania grupowe odbywają się rotacyjnie w siedzibach firm członkowskich, są protokołowane, a uczestnicy otrzymują podsumowania, wnioski i inicjatywy drogą mailową;
  • Uczestnictwo w kwartalnych sympozjach, na które zapraszani będą przedstawiciele interesujących Grupę branż, środowisk akademickich, producenci, dystrybutorzy lub importerzy, którzy są wstanie odpowiedzieć w maksymalnie niezależny sposób na interesujące Grupę pytania.
  • Spotkania integracyjne dają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących dostawców, producentów, nawiązania bezpośrednich kontaktów z innymi kupcami, zapoznanie się z prognozami, poziomami cen;
  • Wymianę poglądów i korporacyjnych standardów na temat najlepszych praktyk, procedur i polityk z zakresu procesu zakupów poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń;

eB2B organizuje i przeprowadza postępowania przetargowe na produkty/usługi wspólne dla członków Grupy. Dla członków Grupy w ramach opłaty członkowskiej udostępniamy raz w miesiącu system aukcyjny do wykorzystania na swoje unikalne potrzeby z pełnym wsparciem opiekuna Grupy.

Chcesz zostać członkiem Grupy Zakupowej pod patronatem eB2B i korzystać z efektywnych autorskich narzędzi zapewniających przejrzystość procesu zakupowego, wysoką jakość kupowanych produktów i towarów i jednocześnie konkurencyjną cenę – skontaktuj się z nami pod adresem biuro@eb2b.com.pl

 

Zapraszam i Państwa do współpracy z eB2B.

  • Polski
  • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 378 39 70
Telefon: +48 22 258 48 61
e-mail: biuro@eb2b.com.pl