eB2B

Nowa jakość oprogramowania wspomagającego
zarządzanie procesami zakupowymi Procure to Pay

Audyt procesów zakupowych

1

Audyt procesów zakupowych wykonany przez niezależnych profesjonalistów daje zarządowi każdej spółki poczucie komfortu w zakresie implementacji właściwych procedur i transparentnych zasad.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu wyniesionym z największych korporacji światowych i standardach ACCA, zespół eB2B stosuje profesjonalne procedury mające na celu ocenę efektywności funkcjonowania procesów zakupowych. Zakres audytu jest ustalany z każdym Klientem indywidualnie, standardowo obejmuje aspekty dotyczące:

 • instrukcji udzielonych pracownikom przy wykonywaniu ich obowiązków
 • efektywności procedur akceptacji i wydawania zezwoleń
 • prowadzenia zapytań ofertowych, selekcji dostawców
 • obiegu dokumentów, ich rejestracji
 • oceny niezależności osób na każdym etapie transakcji
 • poziomu cen w danej grupie asortymentowej

Konsultanci eB2B weryfikują :

 • działanie i funkcjonalność systemów zakupowych,
 • zaopiniują konieczność centralizacji wybranych zakupów,
 • dokonają przeglądu polityk i procesów zakupowych Klienta
 • ocenią jakość dostawców i poziom relacji ze strategicznymi dostawcami (SRM)
 • zarekomendują formalny proces certyfikacji dostawców strategicznych

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się biurem eB2B

 • Polski
 • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 378 39 70
Telefon: +48 22 258 48 61
e-mail: biuro@eb2b.com.pl